Еволюция на икономическата теория

Реклама:
попитан в Наука от admin

Да се определи началото на икономиката и на икономическото мислене е неизпълнима задача. Има достатъчно основания за различни гледни точки, определени от възможностите на историята, антропологията, икономиката и т.н. да реконструират явления с хилядолетна давност от времето на неписаната история. Икономическото мислене вероятно е природна същност на човека, първоначално необособено от другите форми на мислене и неосъзнато. Но разграничаването на желанието му да размени кожи срещу лъкове от стремежа да рисува с гуано рисунки по стените на пещерата сигурно е проява на наченките на икономическото мислене.

Най-ранният израз на формализирана, написана икономическа мисъл се търси в страните от Древния Изток. Първоначално в знаците-рисунки (йероглифи) в древноегипетските папируси, в каменните клинописи (законите на Хамурапи), по-късно във финикийския алфавит, древноиндийските “Веди” (законите на Ману), китайските надписи (йероглифи) върху кости, бамбук, коприна, хартия (Конфуций) и т.н. Много сведения, тълкувания и правила за водене на стопанския живот се откриват и в Библията.

Но теоретично икономическо мислене, опити теоретически да се осмисли икономическия живот и абстрактно да се обобщят неговите проблеми се открива в съчиненията на древногръцките философи-енциклопедисти, особено в класическия период на Древна Гърция (Ксенофонт, Платон, Аристотел). За първи път думата икономия (ойкономия , “ойкос” – дом, стопанство и “номос” – правило, закон) се използва като заглавие на съчинение на Ксенофонт. Това тълкуване – наука за домашното стопанство се запазва векове. Вижданията на древногръцките мислители, обясняващи стопанските явления се оказват толкова значими, че се възприемат като теоретически изходен пункт на икономическата наука.

За развитието на икономическите идеи важно място заема и древен Рим (Катон, Варон, Сенека) и разбирането, че над естествените права на човека стои зконът.

В средните векове (Августин Блажени, Тома Аквински) християнизацията на обществото и духа поставя християнските предписания в основата на икономическите идеи. А формулираните от извънземния творец норми и правила (Библията) обясняват икономическия живот.

Раждането на икономическата наука е времето на първоначалното натрупване на капитали и утвърждаването на националните икономики. Историческото й обособяване и систематизиране проследява хронологията, но съдържа и критерии като: сферата на дейност, която е център на теоретичния анализ; философската и ценностната основа на икономическите концепции; отношението към икономическата политика и др.

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...