КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДИТЕ

Реклама:
попитан в Наука от znaiko

В зависимост от начина на движение на газовия поток газопроводите биват с установено и неустановено движение на газа. В зависимост от условията на работа, от големината и дължината те са обикновени, сложни и магистрални. Според налягането има газопроводи за ниско, средно и високо налягане.

При газопроводите с установено движение масовият разход на газа, в който и да е участък е постоянна величина, т. е.

 

                    (1.1)

 

където G е масовият разход на газ, kg/s;

 F - напречното сечение на газовия поток, m2 ;

u -масовата скорост на газовия поток, kg/(m2.s).

При газопроводите с неустановено движение на газа масовият разход е различен в различните сечения.

Обикновените газопроводи се характеризират с постоянен диаметър и постоянен масов разход по цялата дължина, а също с малка дължина и със сравнително малък разход. Като пример за обикновени газопроводи могат да се посочат т.нар. шлейфи, т.е. газопроводите, свързващи всеки сондаж с газосъбирателния пункт.

Към сложните газопроводи се отнасят газосъбирателните колектори в района на газовото находище, градските газоразпределителни мрежи, газопроводите с различни диаметри и др. Дължината на сложните газопроводи зависи от територията на обекта, от градския район и др.

Магистралните газопроводи са с голяма дължина - стотици или хиляди километри, и служат за транспортиране на значителни количества газ от газовите находища, а така също и от заводите за изкуствен газ към големи градове,

В зависимост от предназначението в газоснабдителната система на съответната страна магистралните газопроводи се разделят на базови, разпределителни, свързващи и газопроводни отклонения:

- 6азовият газопровод. и съоръженията към него са предназначени за транспортиране на газ от района, в който се добива или се произвежда, до района на потребление;

- разпределителният газопровод и съоръженията към него служат за подаване на газ от базовия газопровод в газопроводните отклонения;

- свързващият газопровод и съоръженията към него прехвърлят газа от една система в друга;

- газопроводното отклонение - това е газопровод и съоръженията към него, предназначени за подаване на газ към градове, селища, промишлени потребители и др.

В зависимост от работното налягане се различават магистрални газопроводи за:

- ниско налягане - с работно налягане до 1,2 МРа;

- средно налягане - с работно налягане от 1,2 до 2,5 МРа;

- високо налягане - с работно налягане от 2,5 до 10 МРа.

Към основните параметри на магистралния газопровод се отнасят: пропускателната способност, условният диаметър, максималното работно налягане, максималната температура на газа на изхода на компресорната станция, модификацията на компресорната станция.

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...