РЕЖИМ НА РАБОТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ

Реклама:
попитан в Наука от znaiko

При експлоатация на газопроводите се контролират следните основни показатели:
- налягането на газа в началото и в края на участъка, на изхода от газовото находище и на газопроводното отклонение към ГРС;
- количеството на транспортирания газ, температурата му на входа и на изхода от компресорната станция, на входа в ГРС;
- присъствието на кондензат, влага, сероводород, тежки въглеводороди, налягането на входа и на изхода на компресорната станция, броят на работните агрегати и режимът на тяхната работа;
- изправността на оборудването на компресорните и газоразпределителните станции и херметичността на газопровода;
- режимът на нагнетяване на газа в подземните газохранилища, режимът на добив на газ с постоянни и буферни потребители и други показатели, характеризиращи състоянието на газопровода, на съоръженията и оборудването му.
Режим на налягането на газа в газопроводната система. Познаването на режима на налягането в газопровода е необходимо условие за определяне на участъците, в които са възможни задръствания (запушвания), натрупване на течности, хидратни тапи, разкъсване на газопровода, пропуски на газ и др.
За определяне на налягането в която и да е точка на газопровода се използува формулата:

където p hi е налягането в която и да е точка от газопровода, МРа;

p н - началното налягане на газа, МРа;

p к - крайното налягане на газа, МРа;

х - разстоянието от началото на газопровода до определена точка, m.

 

За най-различни хидравлични изчисления, в частност за определяне на пропускателната способност на газопровода, трябва да се знае стойността на средното налягане в него.

Средното налягане на определен участък от газопровода се изчислява по формулата

Скоростта на газовия поток в газопровода се определя от израза

където w е скоростта на газовия поток, m/s;
Q - разходът на газа през определено сечение при температура 293 К и налягане 0,1 МРа, m3 /s;
p - налягането на газа, MPa;
F - напречното сечение на тръбата, m2 ;
Т - температурата на газовия поток, К.

Експлоатационният персонал контролира режима на газопровода по посочените формули, изчислява и строи графики за изменение на налягането в която и да е точка от газопровода и ги сравнява с получените данни от телекомуникационните съоръжения. По такъв начин бързо може да се открие каквото и да е отклонение от режима на газопровода както на отделните участъци, така и по цялата му дължина.

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...