Маркетингови Конкурентни Предимства

Реклама:
попитан в Наука от admin

Маркетинговите конкурентни предимства са свързани, най-вече с диференциацията на търговския продукт и предлагането му в търговските вериги за бързо оборотни стоки. Като главната цел е конкретната търговска фирма да бъде уникална и да се открои в съзнанието на клиентите, от своите конкуренти, от където произтича и предимството и пред тях.
Характеристики на диференцираното конкурентно предимство:

Тъй като вече споменах уникалността, следващото изискване е значимостта на конкурентното преимущество за целевия пазар. Потребителите трябва да разбират и оценяват, конкретното предимство при вземането на решение за покупка. От тук произтича и необходимостта продуктовото предлагане, по някакъв начин да успее да се позиционира в  съзнанието на потребителите – изключително трудна задача, тъй като целевия пазар на веригите за бързо оборотни стоки е изключително голям и включва много хора с различни предпочитания, навици и мислене. Ето защо не всеки опит за диференциация е оценен положително от потребителите.

Третото условие е Устойчивостта – Когато верига за бързо оборотни стоки е намерила конкурентно предимство, което се възприема добре от клиентите и техният брой се увеличава, е логично, конкурентите да се опитат да взаимстват това предимство, което би го направило не уникално и би го неутрализирало. Ето защо за да се избегнат подобни негативи, при създаване на конкурентно предимство трябва да се ползват ресурси които са уникални и характерни за конкретната верига, които трудно биха могли да се копират от конкурентите.

Методът, който дава най-големи възможности за определяне на конкуренти предимства е основан на концепцията за ценността на стоката за потребителя.

Важно е да отбележа, че ценността, освен материалните изгоди, е свързана и с нематериалните изгоди, които клиента получава при извършване на покупка в определена търговска верига.

Тъй като ценността се формира в съзнанието на потребителите, ценността не е универсална за всички потребители: По-голямата част от потребителите в България са ориентирани към евтините стоки, но има и други, които са готови да заплатят по-вече за същите стоки, стига да им се предложи по-добро обслужване.

Съществува и трети тип потребители, за които най-важното е престижът, пазаруващи предимно имиджови стоки, с изключително високи цени, предлагани само в определени магазини.
Независимо от изброените по-горе различия, търговските вериги трябва да се погрижат клиентите им да бъдат убедени, че:
-    Парите, които са похарчили в техния супермаркет не са напразно.
-    Всеки клиент е съзрял някаква ценност в пазаруването, независимо от разбиранията му.
-    Не само е създадена ценност за потребителите, но тя е по-голяма от тази при конкурентите.
Също така е необходимо и да се определи съотношението ценност / цена . Всеки клиент желае да извлече, максимална изгода от посещението си в даден супермаркет, като ценността се измерва в съотношението между съвкупните ползи, които ще получи при покупката, към разходите, които той ще направи.
Ползите, респективно ценностите, които потребителите могат да получат в 1 супер маркет могат да бъдат:
-    Основни ползи (от покупка на стока)
-    Съпътстващи ползи (Съпътстващи покупката)

Ползите имат материален и нематериален характер:

-    Ползи от предлагания търговски асортимент
-    От по-ниските цени
-    От комплексните услуги предлагани в супермаркета
-    От местоположението на обекта
-    Ползи свързани с условието на покупка
-    Ползи от имидж
-    Ползи от търговска марка
От друга страна, разходите които потребителят ще направи, намират израз в:

-    Цената която заплаща за закупуване на стоката
-    Разходите свързани с подържане на стоката
-    Времето което ще отдели за пазар
-    Психологически разходи
За да бъде заинтересован потребителят да влезе в даден супермаркет, трябва да е убеден, че съотношението цена/разходи е в негова полза, както и че е избрал веригата, която ще му предостави най-голяма полза. Като отделните потребителски групи, отделят различна важност на всеки един от изброените по-горе фактори.
Проучванията на характеристиките на продуктовото предлагане на търговските фирми, определящи ценността на търговския продукт за потребителите, дават основание да се предложат следните диференцирани конкурентни предимства в търговските вериги:
-    Дълбочина, ширина и качество на асортимента
-    Ценови равнища, промоции и отстъпки
-    Местоположение на обекта
-    Собствени търговски марки
-    Качество на обслужване
-    Интегрирани маркетингови комуникации
Установено е, че не може една търговска верига да бъде най-добра във всички категории, ето защо, за да пожъне успех една търговска верига, трябва да определи своята цел и съответно да избере една от горе изброените конкурентни предимства, и да бъде най-добрата в нишата си, като насочи всичките си ресурси в постигане на тази цел.
В схемата е представена оценката на маркетинговите конкурентни предимства на големите търговски вериги и влиянието им върху възприетата ценност за потребителите и икономическите резултати на търговските вериги:

Източници на маркетингови конкурентни предимства:

  • Асортиментът и управлението му за постигане на по-висока стойност на продуктово предлагане
  • Собствените търговски марки
  • Цените като източник на конкурентно предимство на търговските вериги, осигурявано на основата на асортиментното, пакетното и промоционалното ценообразуване, както и чрез разработване и прилагане на координиран подход за ценообразуване.
  • Качество на търговско обслужване (разнообразието от услугите и тяхното качество предлагани в супермаркетите)
  • Интегрирани маркетингови комуникации, осигуряващи предлагане на различни форми на реклама във веригите супермаркети, комбиниране на възможностите на търговски промоции и директните продажби, на различни PR ефекти.
  • Нови технологии
  • Тъй като темата е много обширна, аз ще разгледам подробно и ще подкрепя с примери и изследвания само 1 от тези маркетингови конкурентни предимства, а именно: Собствените търговски марки


 

Вашият отговор или мнение по темата:

Your name to display (optional):
Конфиденциалност: този е-майл адрес ще бъде ползван само за изпращане на тези нотификации.
Код за проверка срещу спам:
За да избегнете тази проверка в бъдеще, моля влезте или се регистрирайте.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

0 отговора

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...