Как се определя влагосъдържанието на природните газове?

Реклама:
попитан в Наука от stoyan

1 отговор

отговорени от admin
 
Най-добър отговор

 Количеството водни пари (влажност на газовете), съдържащи се в единица обем газ при определена температура. Количественото съдържание на влага в газа се характеризира с абсолютната и относителната влажност.                            

Абсолютната влажност (W) изразява съдържанието на водни пари в единица обем газ. Тя се измерва в g/m3 или kg/1000m3.

Относителната влажност (Wo) е отношението на абсолютната влажност към влажността на наситен с водни пари газ и се измерва в проценти или части от единицата.

 

Влажността на газовете зависи от минерализацията на водата, състава на газа, температурата и налягането. С повишаване минерализацията на водата, влажността на газа намалява, тъй като разтворените във водата соли понижават парциалното налягане на водните пари. Газовете с по-висока плътност се характеризират с по-ниска влажност. Експериментално е установено, че присъствието на въглероден диоксид и сероводород в газа повишава влажността му. При понижаване на температурата влажността намалява, а при понижаване на налягането – нараства.

Косвен параметър, характеризиращ влажността на газа и степентта на изсушаването му е точката на оросяване по вода, т.е. температурата, при която водните пари започват да кондензират. За определянето й най-често се използва “огледалния” метод (ISO 6327:1981, ASTM D 1142-80).

Един от начините за количественото определяне на водата в природния газ  е по метода на Карл-Фишер (БД СEN ISO 10101). Влагосъдържанието при високо налягане се определя по БДС ISO 11541:1999.

За определяне влажността на природния газ се използват експериментални и графо-аналитични методи. Разработени са номограми, по които с достатъчна точност за практически цели, се определя абсолютната влажност на газа.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...