Как се определя коефициентът на свръхсвиваемост на газовете?

Реклама:
попитан в Наука от stoyan

1 отговор

отговорени от admin
 
Най-добър отговор

 

Коефициентът на свръхсвиваемост (Z) представлява отношението на обема, който заема масата на реален газ, при определени термобарични условия, към обема му при същите условия, изчислен по закона за идеалния газ. Той отчита отклонението на поведението на реалните газове и смеси от идеалния газ, при различни термобарични условия.

Коефициентът на свръхсвиваемост зависи от приведените налягане Рпр.= P/Ркр

и температура Тпр=T/Ткр

където:  Ркр и Ткр са съответно псевдокритичните налягане и температура;
 

Р и Т – налягането и температурата.
 

При критични условия за почти всички вещества Zкр=0,375, за молекулите на въглеводородите – Zкр=0,181-0,269.
 

За природния газ при налягане до 12-5 МРа и температура до 200 С, Z<1, при по-високи налягания и температури Z>1.
 

Аналитично псевдокритичните параметри за газови смеси се определят по формулата на Кей.
 

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Избрани Статии:
45 Любопитни Факта за Човешкото Тяло
Ръководство: Как се Прави Сайт
Форекс - Въведение и Успешна Търговия на Финансовите Пазари
Картички за Рожден Ден

Снимка на Деня:

Снимка на Деня


...