Общи условия

Съгласяване с условията

С използване на формата за търсене в сайта www.vypros.com вие приемате,разбирате и се съгласявате с общите условия на сайта Въпрос.com описани в тази страница.

Цел на сайта Vypros.com

Vypros.com има за цел да предостави за свободно ползване всякаква информация, касаеща потребителите ни – под формата на задаване на въпроси и отговори от други потребители.

Въпросите се създават, от потребителите на сайта и единствено те носят отговорност за вярността на информацията.

Отделните въпроси не се преглеждат от експерти в конкретната област, затова ние не гарантираме за пълна достоверност. Независимо от това ежедневно нашия екип следи за грешки, несъответствия и нецензурни думи във въпросите. (Всеки потребител може да „отбележи” въпрос, който смята за неуместен, който в най-кратък срок, ще бъде проверен от модератор)

Ограничаване на отговорността

Никой от собствениците, разработчиците, редакторите или администраторите, както и което и да е лице свързано с vypros.com не носи отговорност за появата на невярна информация в този сайт, както и за нарушаване на интелектуална собственост или други авторски права, нито за последствията от нейното използване.

Ако смятате, че някой от въпросите или отговорите зададен от потребител на сайта, нарушава авторските ви права, моля свържете се с нас и ние незабавно ще премахнем авторското ви съдържание.

Избрано от нашия блог:

Харесайте ни


Филми онлайн
...