в Политика и икономика от
Той включва следните елементи:
    Първо, източникът на конкурентно предимство. То се дели на два вида:
    

▲ по-ниски разходи - те отразяват способността на фирмите да предлагат и продават сравними стоки с по-ниски разходи, в сравнение с техните конкуренти
     ▲диференциация на стоките – това е способността на фирмата да предложи на потребителя уникална и с по-висока ценност стока в сравнение с конкурентите.
  

 В условията на информационно общество и нарастваща конкуренция значението на посочените конкурентни предимства намалява, тъй като особено значение в качеството на конкурентното предимство придобива информацията.
    

Второ,обектът на конкуренцията – в най общ вид той може да бъде определен като потребителско търсене /на вътрешния и на международния пазар/, фактори на производство и власт.
    

Трето,субектите на конкуренцията – лица или групи от тях водещи борба за обектите на конкуренцията, т.е. това са  конкурентните фирми, които произвеждат или продават сходни продукти или продукти-заместители на конкретен пазар, а на по-високо равнище – клъстери, отрасли и региони .  
  

 Четвърто, предметът на конкуренцията - това са стоки, услуги или продукция.
 Стоките, услугите и дейностите се явяват свързващ момент между субектите и обектите на конкуренцията.
    Те са материалните и нематериални обекти, с помощта на които се води конкуренцията.
    

Пето, обектът на конкуренцията – в най общ вид той може да бъде определен като потребителско търсене /на вътрешния и на международния пазар/, фактори на производство и власт.
    

Шесто,субектите на конкуренцията – лица или групи от тях водещи борба за обектите на конкуренцията, т.е. това са  конкурентните фирми, които произвеждат или продават сходни продукти или продукти-заместители на конкретен пазар, а на по-високо равнище – клъстери, отрасли и региони .  
    

Седмо, предметът на конкуренцията са стоки, услуги или продукция.

 Стоките, услугите и дейностите се явяват свързващ момент между субектите и обектите на конкуренцията. Те са материалните и нематериални обекти, с помощта на които се води конкуренцията.

1 отговор

от

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...