0 гласа
в Тълковен Речник от
Дума: Сапикасвам
Значение: сапикасваш, несв. и сапикасам, св.; кого/ какво. Разговорна дума/израз: Съглеждам, съзирам. Не я сапикасах отдалече. — сапикасвам се/πапикасам се. Разговорна дума/израз: Опомням се, засрамвам се, съобразявам се с условията.

1 отговор

0 гласа
от
Направи ми впечатления големият брой коментари  в интернет за произхода на думата сапикасвам.

Окончанието -асвам подсказва, че думата е от гръцки произход. Същевременно е трудно да се определи етимологията на базата на съществуващите речници. Основата на думата е гръцкият глагол апиказо (απεικαζω) със значение схващам, разбирам, употребяван най-вече в северните гръцки диалекти, с които българите са имали пряк контакт.  Минало свършено време о глагола απεικαζω e απεικασα /апикаса, с ударение на и/, а изразът  σ'απεικασα /сапикаса/ означава "разбрах те". Именно от този израз произлиза българската дума сапикасвам, с малко по-различно значение, но трябва да се има предвид, че думата може да е заета от гръцкия език по време, когато е имала по-широко или по-различно значение. Коренът на думата απεικαζω e  εικονα /старогръцки εικων/ със значение картина.

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


Филми онлайн
...