в Политика и икономика от
Търговията на дребно в Източна Европа се развива с много добри темпове и продължава на отчита по-висок растеж от Западна Европа. Притеснителен факт е застаряването на населението и имиграцията, като по този начин се намалява покупателната способност.
2.1 Еволюция на процеса на интернационализация на търговията на дребно в Европа
Процеса на интернационализация протича в три етапа:
1. Първият е след 1945 г., когато приоритет е реконструирането на организационната и физическата търговия на дребно. Има силно влияние американската търговия, например въвеждане на формата самообслужване в магазините за хранителни стоки. J.C Penney и други фирми започват да навлизат в Европа

2. Развитието на общия пазар в Западна Европа маркира втория етап. Пазарът за търговия на дребно се консолидира и тогава започват да се развиват нови формати в различните пазарни сегменти – в града и извън него, хипермаркети с общ асортимент, специализирани магазини з мебели, играчки, електроника, DIY, хранителни и други. През този етап клиентите предпочитат разнообразни продукти с високо качество.
3. Третоят еташ е вув врузла с шрп,емоте ма ротейлинга и новата му роля за обществото. Новите информационни и телекомуникационни технологии се отразяват в работата на търговски вериги. Например новата технология RFID чрез веригата на стойността помага за икономическите резултати на търговските фирми. В изследвания период се включва само третия етап.
Необходимо е да се направи по-подробен анализ на трансформационните процеси след разпадането на източния блок и СИВ. През ранните 90 години се извършва преструктуриране на фирмите за търговия на дребно като промените са не само хоризонтални, засягащи конкурентните отношения помежду им, но и се появяват нови форми на отношения с доставчиците и разширяване на дейностите в Централна и по-късно и в Източна Европа. Новата роля се отнася за пласирането на търговските фирми в рамките на глобалната интернационализация, за магазинните операции, за интернационалното снабдяване с продукти, за интернационалните потоци от „ноу-хау” и мениджмънт, както и интернационалните марки.

При създаването на новата отличителна роля на търговията на дребно, водещите фирми развиват еврропейски модел на търговия на дребно и дистрибуция. Този модел е различен от американския. ТОй е интернационален, не е домашен. Отварянето на Централна Европа за западноевропейските инвестиции е стимул за интернационализация за търговията на дребно.
Най-големите пазари в Европа за бързооборотни стоки са Франция (227 млрд. Евро), германия (181 млрд. Евро) и Великобритания (175 млд. Евро). Югоизточната ни съседка Турция е на осмо място (44,3 млрд. Евро), на девето е Холандия, а на десето Белгия, данните са представени в следната таблица:

Държава Обем Продажби в Млд. Евро
Франция 277
Германия 181,2
Великобритания 175,1
Италия 149,3
Русия 109,8
Испания 108,4
Полша 45,2
Турция 44,3
Холандия 40,8
Белгия 40,4

Спонсори: www.bg-credits.com

1 отговор

от

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...