в Наука от

1 отговор

от
 
Най-добър отговор

В зависимост от честотата им ,вибрациите биват:
            а/нискочестотни – до 30Hz;
            б/средночестотни – от 30 до 100 Hz;
            в/ високочестотни – над 100 Hz.

По начина на предаване ввърху човешкото няло,вибрациите биват:
            а/ вибрации предавани на системата „ръка-рамо”;
            б/вибрации предавани на цялото тяло.


 

Избрано от нашия блог:

Подобни въпроси

Харесайте ни


...