Потребител admin

Членство от: 9 години (since Jan 29, 2012)
Тип: Супер Администратор
Допълнителни привилегии: Recategorizing any question
Редактиране на който и да е въпрос
Редактиране на който и да е отговор
Редактиране на който и да е коментар
Editing posts silently
Closing any question
Избиране на отговор за който е да е въпрос
Видимост на IP-тата на анонимните постове
Viewing who voted or flagged posts
Approving or rejecting posts
Скриване или показване на който и да е пост
Изтриване на скритите постове
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Пълно име:
Местоположение:
Уеб сайт:
Описание:

Активност от admin

Точки: 252,310 точки (избран за #1)
Въпроси: 11,810 (14 с избран най-добър отговор)
Отговори: 77 (38 избран за най-добър)
Коментари: 5
Гласувано за: 26 въпроса, 1 отговор
Подарени: 27 одобрения, 0 неодобренияs
Получени: 84 одобрения, 0 неодобренияs

Wall for admin

Please log in or register to post on this wall.

Избрано от нашия блог:

Харесайте ни


Филми онлайн
...